امروز 1399/04/18

استخر ذخیره آب 5000 متر مکعبی مهریز

مجوعه گردشگری و توریستی و اقامتی تفریحی رفاهی  بوم گردی سرو جاوید  منزل قدیمی روبروی درخت سرو کهن 4500 ساله ابرکوه و مکان اقامتی باغ و ...     آماده پذیرایی دوست داران ساده زیست در مکان تلفیقی طبیعت و معماری سنتی        شماره تلفن همراه جهت رزرو و هماهنگی سید جواد رجایی 09134527322 و تلفکس 03532827050

 

   Tourism and tourist nights set 

cypress JAVID

Holiday Collections Eco-tourism facilities serving Javed

Abarkuh 4500 year old cypress tree in front of old houses and residences garden  

Ready to welcome lovers of nature and traditional architecture combines simplicity in place

Mobile phone number for reservations and coordination Seyed Javad Rajai 09134527322 and 03532827050 Fax