فعالیت های اجرایی شرکت ابرسازه جاوید از سال 1379 آغاز و با داشتن رتبه               (5 راه و باند & رتبه 5 آب ) پروژه های مختلف در سطح کشوراجرا نموده است.


 گریدر و غلطک کششی ابرکوه

 


جداول پرسی  بتنی استاندارد واقعی (ابرکوه)

تولید و فروش جداول بتنی پرسی استاندارد ابعاد 15*50*50 و 15*50*35 


 آسفالت ابرکوه

فروش و اجرای کامل آسفالت استاندارد بیندر و توپکا طبق طرح اختلاط                ( ابرکوه )( نمایندگی کارخانه آسفالت آباده)


معرفی بخش فنی:
در هر مجموعه ساختمانی به منظور بررسی و کنترل مسائل اجرایی، حضور دفتر فنی لازم و ضروری می‌باشد.
به دلیل بهبود و تسریع در عملیات ساخت می‌بایست کلیه مراحل از پیش در این دفتر تدقیق شده و جزئیات نقشه‌ها، اجرایی شوند؛ در غیر اینصورت تداخلات و تقابلات در حین ساخت، هزینه و زمان پروژه را افزایش می‌دهد و باعث کاهش کیفیت محصول نهایی خواهد شد.
با این اهداف دفتر فنی در مجموعه بام شکل گرفت و خدمات خود را در غالب آیتم‌های زیر انجام می‌دهد:
انطباق نقشه های معماری، سازه  و تأسیسات و تهیه جزئیات کارگاهی
متره و برآورد، صورت وضعیت و انعقاد قراردادها
تهیه برنامه ی زمانی اجرایی و مالی
تهیه برنامه ی کنترل پروژه از جهت اجرایی و مالی
هماهنگی با بخش تدارکات و کنترل کمی و کیفی مصالح کارگاه ها

تب ها

پروژه انجام شده