امروز 1399/01/16

معرفی بخش فنی

معرفی بخش فنی:
در هر مجموعه ساختمانی به منظور بررسی و کنترل مسائل اجرایی، حضور دفتر فنی لازم و ضروری می‌باشد.
به دلیل بهبود و تسریع در عملیات ساخت می‌بایست کلیه مراحل از پیش در این دفتر تدقیق شده و جزئیات نقشه‌ها، اجرایی شوند؛ در غیر اینصورت تداخلات و تقابلات در حین ساخت، هزینه و زمان پروژه را افزایش می‌دهد و باعث کاهش کیفیت محصول نهایی خواهد شد.
با این اهداف دفتر فنی در مجموعه بام شکل گرفت و خدمات خود را در غالب آیتم‌های زیر انجام می‌دهد:
انطباق نقشه های معماری، سازه  و تأسیسات و تهیه جزئیات کارگاهی
متره و برآورد، صورت وضعیت و انعقاد قراردادها
تهیه برنامه ی زمانی اجرایی و مالی
تهیه برنامه ی کنترل پروژه از جهت اجرایی و مالی
هماهنگی با بخش تدارکات و کنترل کمی و کیفی مصالح کارگاه ها

مجوعه گردشگری و توریستی و اقامتی تفریحی رفاهی  بوم گردی سرو جاوید  منزل قدیمی روبروی درخت سرو کهن 4500 ساله ابرکوه و مکان اقامتی باغ و ...     آماده پذیرایی دوست داران ساده زیست در مکان تلفیقی طبیعت و معماری سنتی        شماره تلفن همراه جهت رزرو و هماهنگی سید جواد رجایی 09134527322 و تلفکس 03532827050

 

   Tourism and tourist nights set 

cypress JAVID

Holiday Collections Eco-tourism facilities serving Javed

Abarkuh 4500 year old cypress tree in front of old houses and residences garden  

Ready to welcome lovers of nature and traditional architecture combines simplicity in place

Mobile phone number for reservations and coordination Seyed Javad Rajai 09134527322 and 03532827050 Fax